Sedat Anar

(Satışta)


Yer: Trump Sahne
19.06.2021 19:00 - 19.06.2021 19:00

Sedat Anar, 19 Haziran'da Trump Sahne'de sizlerle...

1988 yılında Şanlıurfa, Halfeti?de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu. 2007-2015 yılları arasında Ankara?da sokak müzisyenliği yaptı.

Doğu müziğini ve -başta santur olmak üzere doğu müziği çalgılarını daha yakından tanımak ve öğrenmek için sık aralıklarla İran?a gitti. Yaptığı çalışmalarla, Türkiye?de unutulmaya yüz tutmuş olan ve icracısı çok az olan ?santur? adlı çalgıyı tanıtmaya ve duyurmaya devam etmektedir. 2016 yılında Ehl-i Beyt Besteleri adlı albümüyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın müzisyeni ödülüne layık görüldü. 2013 yılında ?Belâgat? adlı ilk solo santur albümünü çıkardı. Bu albüm Türkiye?de yayınlanmış ilk solo santur albümüdür. "Belagât" albümü hakkında araştırmacı yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde bir yazı kaleme aldı ve Anar?ı ?Santur virtüözü? olarak andı. Anar, Endonezya, Almanya, Avusturya, İran, Rusya, Yunanistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Azerbaycan gibi ülkelerde ve Türkiye?de santuruyla konserler gerçekleştirdi. Şeyh Galib, Niyazi-i Mısri, Yunus Emre, Yaman Dede, Hz. Mevlâna, Osman Kemal?i Baba gibi birçok mutasavvıf şairin şiirlerine besteler yapmıştır. Aynı zamanda santuruyla yüzü aşkın enstrümantal besteler yaptı. Kalan Müzik, Ahenk Müzik ve Kültür ve Turizm Bakanlığı etiketiyle 10 albümü yayınlandı. 2018 yılında İletişim Yayınları?ndan ?Sokaknâme/ Bir Sokak Müzisyeni?nin Kaleminden? anı kitabı; 2020 yılında Beykoz Belediyesi Yayınları?ndan "Santurnâme ? Geçmişten Günümüze Santurun Hikâyesi" adlı araştırma- inceleme kitabı, 2021 yılında İletişim Yayınları?ndan "Hallerin Esiri" adlı romanı çıktı. Anar?ın müziği hakkında Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Ahmet Telli, Doğan Hızlan, Naim Dilmener, Murat Beşer, Sadık Yalsızuçanlar, Yıldız Ramazanoğlu, Hilmi Yavuz, Haydar Ergülen gibi birçok yazar, müzikolog ve şair tarafından yazılar kaleme alındı.

Hakkında Yazılanlar

Doğan Hızlan
Sedat Anar?ın santurunu ve santuruyla yapmış olduğu besteleri dinlemeniz birkaç gerekçeyle savunulabilir. Gerçekten her yerde dinleyemeyeceğiniz iyi bir enstrümanı, iyi bir icracıdan dinleyeceksiniz. İkincisi iyi bir bestecinin yapıtları bu sazda seslendiriliyor. Kısacası gelenekten bugüne seyreden bir müzik anlayışıyla yapılmış besteler ve santur?

Kemal Sayar
Sedat Anar?ın müziği, bizi lahuti alemlere çağırıyor. İnsanı kendi iç aleminde derinleşmeye, kendi iç sesleri ile yüzleşmeye ve nihayetinde durup dinginleşerek kainatın o büyük ritmine ayak uydurmaya davet ediyor.

Beşir Ayvazoğlu
Sekiz yıl sokak müzisyenliği yapan Sedat Anar, maddi problemlerine rağmen, Doğu çalgılarını, özellikle santuru daha iyi öğrenmek amacıyla sık sık İran?a gitmiş ve önemli santurîlerle çalışarak bu sazda kendine has bir üslûp geliştirmeyi başarmıştır. Anar?ın müziği, tasavvufa çok özel bir ilgi duyduğunu gösteriyor.

Hilmi Yavuz
Sedat Anar, mutasavvıf şairlerin şiirlerindeki derin mistisizmi, ezgilere dönüştürüyor: İçten, lirik ve sesleri Kalp?ten gelen ezgilere?

Naim Dilmener
?En ufak bir titreşimiyle bile kalplere dokunuveren santuru öğrenmek için İran?a giden Anar?ı yaşıtlarından ayıran da muhtemelen bu istek ve çabasının altında gizli. Kolay yola başvursa, piyasada onlarcası mevcut müzisyenlerden biri olacağının farkında olan genç müzisyenin; hayatı, bitmek bilmez bir öğrenme ve tanıma gayretiyle geçmektedir?.

Murat Beşer
Yıllardır Ankara sokaklarında santur çalan, Anadolu halklarının dillerinden şarkılar söyleyen Şanlıurfalı sokak müzisyeni Sedat Anar, büyük mutasavvuf şairlerin satırları eşliğinde, insanlarımızın yüzyıllar boyu süren dertlerine tercüman oluyor. Modern derviş Sedat Anar?ın bedeninde, aklında ve ruhunda olan müzik, pirlerin huzurunda dile geliyor adeta?

Ahmet Telli
Sedat Anar, genç bir santuri? Kendisini fars ekolüne yakın hissederek birçok kez İran'a gitti ve oradaki santurilerle tanıştı. Bu süreçte günde sekiz-on saat zaman ayırdı santura. Anar, kendini popüler olandan uzak tutan bir sanatçı. Sedat Anar?ı santuruyla baş başa görmek gerekir. Müthiş bir icra. Zahmeler çelik teller üzerinde müthiş bir tempoyla gezinirken sanatçının enstrümanıyla bütünleştiğini izliyor, gerçek bir santuri ile karşılaştığınızı hissediyorsunuz.

Sadık Yalsızuçanlar
Yaptığı o giz dolu besteleri dinlerken cümle dolaşıp duruyor gönlünüzde? Anar, sadece Santur denilen o otantik sazı kullanmıyor, ?teknik? sınırlara sıkışan bir icracı olmuyor; kadim bilgelik geleneğimizin ârif şâirlerinden yaptığı neşveli bestelerle, bizi yeniden kadim olanla buluşturuyor? O?nun şarkılarını dinlerken Nietzsche?ye hak vermemek imkansız: "sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor." Sedat Anar, müziğimizin evrensel değerlerinden biri olmaya aday.?

Yıldız Ramazanoğlu
Anar?ın müziğinde ses ve sözün birbirine karışarak ses veren balçıktan yaratılan insanın sızısına dönüştüğünü söylemek mümkün. Kendi sesinin ve tellerden yükselen nağmelerin, var olma yaralarının üzerinden merhem gibi geçişine tanık oluyoruz. Bir dağın doruğundan çıkıp yıldızlı gecelerden vahşi ormanlardan çöl fırtınalarından geçiyor Anar?ın müziği, yolda kaybolmadan kurda kuşa yem olmadan emaneti taşıyacağını hissettiriyor.


- 56.50 TL

Kurallar
- Katılımcılar/izleyiciler COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır.
- Giriş için HES kodu zorunludur. Lütfen gelmeden önce HES kodunuzu almayı unutmayın.
- Katılımcılar/izleyiciler alana girerken muhakkak maske takmalı ve konser süresince maskelerini çıkarmamalıdır. Maske takma konusunda gereken hassasiyeti göstermeyenler uyarılmalıdır. Maske takmamakta ısrar edenler etkinlik alanı dışına çıkartılmalıdır.
- Sosyal mesefa kurallarına uygun şekilde hazırlanan oturma düzeni ile etkinlik gerçekleşecektir.